"man ska kose mens det koses kan"

2011

nytt år nya möjligheter.
säger det varje år.
för vem kan veta.
kanske det är just detta år.

RSS 2.0